ProtoSpace 2020

ProtoSpace 2020

Het toegepaste karakter van ProtoSpace, de zichtbaarheid die gerealiseerde projecten oplevert naar de buitenwereld en de kansen die het geeft om daadwerkelijk samen te werken met bedrijven sluiten aan bij de strategische doelstellingen van de HU. Projecten waar het ‘maken’ een belangrijke rol speelt, zijn aantrekkelijk voor studenten en verbetert zichtbaar het onderwijs in aansluiting op de beroepspraktijk. De komende jaren zal gewerkt worden aan integratie van de werkwijze van ProtoSpace binnen de HU.

Dit project, ProtoSpace 2020, is een eerste stap. Het geeft de HU de mogelijkheid om de genoemde ervaring op te doen en de voorgestelde vernieuwing door te voeren en de samenwerkingen te optimaliseren door deze te verbreden en inhoudelijk te realiseren en te borgen. De aanpak voor dit plan is op de typerende wijze van ProtoSpace: leren en ontwikkelen door te doen in een open netwerk. Vanaf de start van het project wordt gewerkt met pilots (concrete innovatie vragen uit de industrie) om de doelen te behalen. Samen met ProtoSpace wordt ervoor gezorgd dat daadwerkelijk inhoudelijk aan innovatie vragen wordt gewerkt. Essentieel daarvoor is de samenwerking met verschillende opleidingen en verschillende kenniscentra en dat de samenwerking met de professionele praktijk daarin meegaat.

 

Deelnemende opleidingen:

 • Instituut voor beweegingsstudies

 • Instituut voor ICT

 • Instituut voor communicatie

 • Institute for design and engineering

 • Instituut voor media

Deelnemende kenniscentra:

 • Leren en innoveren (lectoraat co-design)

 • Gezond en duurzaam leven (lectoraat microsysteemtechnologie)

Wonen 3.0

Wonen3.0 (onderdeel van het Centre of Expertise Smart Sustainable Cities) formuleert samen met het bedrijfsleven uitdagende vraagstukken en organiseert hierbij de zogenoemde “challenges” . Momenteel draait de challenge Van Schapenwei tot ultiem studentgebouw, waarin studenten door opdrachtgevers Jebber en Stichting Studentenhuisvesting Utrecht uitgedaagd worden om slimme, innovatieve ideeën te bedenken voor het nieuw geplande studentgebouw High Five op het Utrecht Science Park. De studentteams werken hierbij samen met opdrachtgevers Jebber en SSH, docenten en experts. ProtoSpace ondersteunt de teams in het traject en verzorgt een digitale masterclass voor de betrokkenen over prototypen. Op 19 juni zijn de presentaties, waarbij ProtoSpace ook onderdeel van de jury is.

Petra Beisterveld 

 • Instituut voor communicatie

Duurzaam
wooncomfort 2020

Nederland heeft de ambitie om versneld verduurzaming van woningen te realiseren. Deze verduurzaming vraagt o.a. een complexe regeling van installaties, zoals warmtepompen en smart zonweringen.

In de case ‘duurzaam wooncomfort 2020’, binnen het HU-Protospace 2020 project, zal de focus liggen op een wireless sensor netwerk toepassing voor deze duurzame woning. Om de woning te karakteriseren en simuleren om de energie/comfort vraag in deze woningen te definiëren.

Joost van Duijn

 • Lectoraat Microsysteem Technology & Embedded Systems

 • Kenniscentrum Duurzaam en Gezond Leven

Transform-CE 

Plastic voor eenmalig gebruik: eigenlijk is dat niet meer van deze tijd. Het veroorzaakt enorme vervuiling. Het Europese project TRANSFORM-CE wil met twee innovatieve technologieën het afgedankte kunststof toch weer omzetten naar hoogwaardige producten. Studenten zullen onderzoek doen naar

1.       Marktverkenning voor circulaire plastic producten.

2.       Onderzoek naar producteigenschappen van 3d geprinte producten, geprint met gerecycled plastic.

Patrick van Veenendaal

 • Institute for design and engineering

Quest - Scoliose

Quest project waarin studenten van Instituut Design en Engineering, Werktuigbouwkunde en Technische Bedrijfskunde onderzoek doen naar een scoliose brace.
ProtoSpace ondersteunt bij het ontwerpen en 3D printen hiervan. 
Het “designen voor FDM” is een essentieel deel van het project om de bijna 40 cm hoge brace efficiënt te kunnen 3D printen.

Patrick van Veenendaal

 • ProtoSpace

 • Institute for design and engineering 

Duurzaam
wooncomfort 2020

Registreren van de range of motion (ROM) is essentieel in de fysiotherapie. De ROM wordt gebruikt om de gewrichtsfunctie in kaart te brengen, behandeldoelen te stellen en om het effect van de behandeling te monitoren. De universele goniometer is de meest gebruikte en toegankelijke tool voor het bepalen van de ROM. Het nadeel van deze methode is dat de therapeut twee handen moet gebruiken voor de goniometer en een meting veel tijd vergt. 

 

Technologische ontwikkelingen maken het mogelijk om ook op basis van een smartphone de gewrichtshoeken te berekenen. In samenwerking met de Hogeschool Utrecht en stichting Protospace is er een gebruiksvriendelijke mobiele applicatie ontwikkeld: 'D-Angle'. Met D-Angle kan iedere fysiotherapeut snel en accuraat de gewrichtshoeken bepalen. Behalve gewrichtshoeken berekenen we ook extra parameters over de gemaakte beweging. Deze informatie is tot nu toe nog niet beschikbaar voor de meeste fysiotherapeuten. Hierdoor is de applicatie een nieuwe stap in de richting van personalised en 'data-driven' gezondheidszorg. 

Richard Felius

 • Instituut voor beweegingsstudies

Avicenna:Health Hack

Avicenna Health Hackathon werd gehouden in het weekend van 15-16 februari. Door 50 deelnemers werd er gewerkt aan innovaties voor de gezondheids sector, het thema van dit jaar was ‘the aging population’. ProtoSpace was samen met de werkplaats van de HU geopend voor het maken van prototypes. Ook dit jaar had de winnaar een werkend prototype gemaakt om de jury van het nut en de potentie van het idee te overtuigen.

Jacob Alkema

 • Gezond en duurzaam leven (lectoraat microsysteemtechnologie)

 • ProtoSpace

 • Institute for design and engineering 

Sociona’s: Grip op groepsdynamiek

Sociona’s zijn een methode om meer grip te kunnen krijgen op “gebruikers”, hun context en relaties. Ontwerpers, onderzoekers en studenten krijgen steeds meer te maken met complexe vraagstukken. Onder ontwerpers zijn persona’s een veelgebruikte tool om representanten van de doelgroep “aan tafel” te hebben gedurende een ontwerpproces. Maar juist in die meer complexe vraagstukken is alleen kijken naar een individu vaak niet voldoende; werken met sociona’s kan in die situaties een uitkomst bieden.
Het lectoraat Co-Design heeft in verschillende projecten geëxperimenteerd met deze sociona’s in verschillende vormen: op papier en dus plat, maar ook met 3D figuren in de ruimte. Waar staan de persona’s ten opzichte van elkaar en hoe verandert dat over de tijd? Maar ook, welke dynamieken en patronen worden zichtbaar en kunnen we hier geschikte producten en diensten voor ontwerpen?
In dit project willen we de methode verder ontwikkelen en echt vorm gaan geven met behulp van Protospace. De ontwerptool zullen we in lopende projecten van het Lectoraat Co-Design (Watbeweegtjou, GRIP, Complete) in verschillende iteraties testen. Uiteindelijk willen we deze methode breder gaan aanbieden in onderzoek, onderwijs en in de praktijk (bij ontwerpbureaus).

Rosa de Vries

 • Leren en innoveren (lectoraat co-design)

Openingstijden

Ma - Vrij

09:00 - 17:00

Open inloop

Dinsdag

13:30 - 16:30

Donderdag

09:30 - 16:30

CONTACT 

Adres

Padualaan 99

3584 CH

Utrecht

030 - 223 08 75

info@protospace.nl

Route naar ProtoSpace

ProtoSpace mede mogelijk gemaakt door

 • LinkedIn - Black Circle
 • Twitter - Black Circle
 • Facebook - Black Circle
 • Instagram - Black Circle
Web-logo ProtoSpace.png